"Bezpieczna+" na celująco

BYSTRZYCA KŁODZKA. Wicewojewoda dolnośląski Kamil Zieliński i burmistrz Renata Surma wzięli udział w podsumowaniu programu pn. "Bezpieczna+" w Szkole Podstawowej nr 1. Finał odbył się w miniony piątek, a w trakcie spotkania uczniowie w formie przedstawienia zaprezentowali to, czego nauczyli się podczas realizacji tego wyzwania.
 

Celem przedsięwzięcia było przede wszystkim podniesienie wiedzy o zagrożeniach, jakie obecnie czyhają na najmłodszych. Nauczyciele, policjanci, strażacy, leśnicy, samorządowcy i przedstawiciele innych profesji podczas zajęć wskazywali dzieciom sytuacje mogące skutkować zagrożeniem dla ich zdrowia i życia, przy tym wskazywali, jak należy się zachować w takich sytuacjach, aby wyjść z opresji.
 

Jak podkreśliła dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Krystyna Magierowska-Kasza - rządowy program w przypadku "jedynki" zrealizowano na medal. Nic też dziwnego, że gratulacje przesłała minister edukacji narodowej Anna Zalewska.

(bwb)