Druhom w noworocznym prezencie

GMINA KŁODZKO. Sześć jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych wzbogaciło się o podręczny, osobisty oraz przesyłowy sprzęt zafundowany im przez władze samorządowe. Wójt Stanisław Longawa przedstawicielom OSP z Krosnowic, Ołdrzychowic Kłodzkich, Starego Wielisławia, Szalejowa Dolnego, Wojciechowic i Żelazna przekazał go podczas posiedzenia Zarządu Gminnego ZOSP.
 

Przy tej okazji włodarz kłodzkiej gminy wiejskiej życzył wszystkim druhom, aby wszystkim wyjazdom interwencyjnym towarzyszyły powroty bez uszczerbku dla strażaków.
(bwb)

Foto J. Bytnar