Spotkanie z amerykańskimi oficerami

KŁODZKO. Anna Arnold, Kris Richardson i Wojciech Zaborowski z Grupy Integracji Sił NATO w Polsce 10 bm. w kłodzkim Starostwie Powiatowym spotkali się z przedstawicielami kilku lokalnych samorządów i służb mundurowych. Gospodarzem wydarzenia był  starosta Maciej Awiżeń.
 

Przedmiotem spotkania była wymiana informacji o subregionie ziemi kłodzkiej i jego infrastrukturze komunikacyjnej ze szczególnym uwzględnieniem drogi krajowej nr 8. Ta wiedza siłom NATO jest niezbędna na wypadek, gdyby zachodziła potrzeba przemieszczania się większej kolumny wojsk przez ten teren.
(bwb)
Foto Starostwo Powiatowe Kłodzko