Po rankingu szkół wg "Perspektyw"

KRAJ / REGION. Dziś upubliczniono coroczny ranking miesięcznika „Perspektywy” przedstawiający najlepsze licea i technika w Polsce. Jak zauważają jego organizatorzy - zgodnie z postanowieniem Kapituły, licea ogólnokształcące zostały ocenione za pomocą trzech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych oraz wyniki matury z przedmiotów dodatkowych. Do sporządzenia rankingu wykorzystano dane ze źródeł egzogenicznych (zewnętrznych) wobec ocenianych szkół.

A oto jak wypadły licea z subregionu kłodzko-ząbkowickiego na tle zwycięzcy, którym jest XIII LO w Szczecinie – 100 pkt. Miejsce 139 w kraju i 11 na Dolnym Śląsku – Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Kłodzku (50,92 pkt), 374 i 23 w regionie – I LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Chrobrego w Kłodzku (41,69 pkt), 440 i 29 w regionie – III LO im. Jagiełły w Ząbkowicach Śląskich (40,46 pkt), powyżej 500 i 48 w regionie dolnośląskim – LO im. Powstańców Śląskich w Bystrzycy Kłodzkiej (36,12), powyżej 500 i 49 w regionie – I LO im. Sienkiewicza w Nowej Rudzie (36,07).

Żadne z techników nie znalazło się wśród 300 najlepszych w kraju. W ogóle analizie poddano 2186 liceów ogólnokształcących i 1743 techników.
(bwb)