Sudecki odcinek K 8 do przebudowy

SUBREGION. Prawie 77 km długości będzie liczyć odcinek drogi krajowej nr 8 z Kłodzka do Magnic, który podda się przebudowie. Został ujęty w Programie budowy dróg krajowych na lata 2014 - 2023 z perspektywą do roku 2025.

Pod koniec grudnia 2017 r. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa potwierdziło, że wspomniana droga znalazła się w planie wydatków Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Ta druga zamierza wydać łącznie 135 mld zł na budowę bądź przebudowę ponad 3,2 tys. km dróg przez siebie zarządzanych. Sądząc po podanym kilometrażu - "ósemka" z Kłodzka do Magnic zmieni standard w dotychczasowym ciągu korytarzowym. Szykuje się jednak wybudowanie obwodnic kilku miejscowości. Największy problem przysparza wąskie gardło komunikacyjne w Bardzie.
 

Kłodzko-magnicki odcinek będzie tworzony w systemie jezdnym 2 + 1 z Kłodzka do Łagiewnik i 2 + 2 z Łagiewnik do Magnic.
(bwb)