Na Czarną Górę jednokierunkową drogą

IDZIKÓW / SIENNA. Od minionego piątku, 22 bm., droga wojewódzka nr 392 ponownie jest otwarta dla ruchu kołowego. Zamknięto ją na okres prowadzonych robót modernizacyjnych, które potrwają jeszcze w roku 2018.

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei w imieniu województwa, inwestuje w przebudowę szlaku komunikacyjnego z Idzikowa przez Białą Wodę i Sienną do Stronia Śląskiego. Z powodu robót dla ruchu kołowego zamknięto fragment pomiędzy Idzikowem i Sienną, co teraz - zimą - utrudniało narciarzom dojazd na Czarną Górę. Skarżyli się na tą sytuację gestorzy bazy noclegowej i rekreacyjnej, prosząc o interwencję włodarzy Bystrzycy Kłodzkiej i Stronia Śląskiego.
 

W przedświąteczny czwartek doszło do spotkania przedstawicieli gmin, DSDiK i wykonawcy robót. Zdecydowano, że wspomniany odcinek z Idzikowa do Siennej czasowo zostanie otwarty. Kierowcy muszą jednak pamiętać, że dojazd w sąsiedztwo Czarnej Góry odbywa się od strony Idzikowa, natomiast powrót - przez Stronie Śląskie. Oznacza to, że na całej długości obowiązuje jeden kierunek ruchu.

Wspomniana inwestycja droga jest realizowana w zakresie poprawy dostępności komunikacyjnej do atrakcji ziemi kłodzkiej.
(bwb)