Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracownika biurowego

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2017-12-12 15:54:29
Kłodzko, 12.12.2017 r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracownika biurowego
 
Prezes Zarządu Stowarzyszenia Gmin Ziemi Kłodzkiej ogłasza nabór na stanowisko pracownika biurowego
 
1. Wymagania niezbędne:
b.  wykształcenie wyższe lub licencjat (preferowane kierunki: administracja, prawo, finanse, rachunkowość, kierunki europejskie);
c.  posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
d.  brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
e.  stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku.
 
2. Wymagania dodatkowe:
a.  umiejętność obsługi komputera: word, excel, zarządzanie stronami www.;
b.  zdolność analitycznego myślenia;
c.  komunikatywność, umiejętność pracy w zespole;
d.  prawo jazdy kat. B.
e.  znajomość języków obcych: angielski lub czeski
f.   preferowane doświadczenie w zakresie realizacji, rozliczeń projektów unijnych
 
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a.  obsługa i skanowanie korespondencji i dokumentów również za pośrednictwem systemów informatycznych;
b.  organizacja spotkań i posiedzeń;
c.  realizacja zapytań ofertowych i rozpoznań cenowych na zakupy i usługi w ramach realizowanych projektach przez Stowarzyszenie;
d. koordynacja prac w ramach projektów i realizacja działań projektowych:  
e. administrowanie budowanymi stonami internetowymi i aplikacjami;
f.  obsługa systemów teleinformatycznych SL2014 i MS2014+
 
4. Wymagane dokumenty:
a. list motywacyjny;
b. życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej;
 
5. Dokumenty wymagane po wyborze na stanowisko:
c.   kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);
d.  kopie dokumentów potwierdzających staż pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);
f.  oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz do korzystaniu z pełni praw publicznych;
g.  oświadczenie kandydata, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
h.  oświadczenie o stanie zdrowia;
i.   inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach wg uznania kandydata.
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej  na adres sgzk@ziemia.klodzka.pl lub złożyć osobiście lub listownie w siedzibie STOWARZYSZENIA GMIN ZIEMI KŁODZKIEJ - ul. Łukasiewicza 4a/2,  57-300 KŁODZKO w terminie do dnia 28 grudnia 2017 r., do godz. 15.00. 
 
  • Studio27
  • Hover-dkl
  • Kotlina-dkl
  • Ms-auto
  • 43622177_1952010061557016_8401772792021778432_n
  • Lukasz-dkl24

najnowsze artykuły

Mini_pt-stolowe0
Niedziela, 2019-08-18
List_mini_pt-wywieszka0
Niedziela, 2019-08-18
List_mini_pt-tauron4
Niedziela, 2019-08-18
List_mini_pt-wlokniarz1
Sobota, 2019-08-17
List_mini_pt0-nesca2
Sobota, 2019-08-17
List_mini_pt-zniwa0
Piątek, 2019-08-16
List_mini_pt-dozynki0.op
Piątek, 2019-08-16
List_mini_pt-przejazd1
Piątek, 2019-08-16
List_mini_pt-parlament
Piątek, 2019-08-16
List_mini_pt-rocznicowe0
Piątek, 2019-08-16
polecamy

 

ZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapisz