Z "Mieszkaniem+" do Kowalskiego

SUBREGION. Kudowa-Zdrój jest pierwszym miastem na ziemi kłodzkiej i jedną z nielicznych gmin Dolnego Śląska, gdzie w najbliższych latach powstaną budynki w ramach rządowego programu "Mieszkanie Plus". Burmistrz Piotr Maziarz podczas obecności w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim w ostatnim dniu listopada br. wspólnie z sekretarzem stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Tomaszem Żuchowskim podpisał list intencyjny.

Aż 65 mieszkań adresowanych do wszystkich grup społecznych do końca roku 2019 powstanie w rejonie ulicy Fabrycznej w Kudowie-Zdroju. Zostaną wybudowane przy udziale Krajowego Zasobu Nieruchomości na działkach należących do gminy. Inwestycja będzie możliwa dzięki rządowemu programowi pn. "Mieszkanie +".
- Mamy odpowiedni teren o wielkości 1,57 hektara, na którym można postawić lokale o łącznej powierzchni 2,5 tys. m kw. Blisko od niego do niezbędnych sieci, co jest ważne dla kosztów przedsięwzięcia - informuje burmistrz Piotr Maziarz. - Będą to mieszkania typu M-1, M-2, M-3 i M-4. Ich łączna liczba odpowiada aktualnym potrzebom Kudowy-Zdroju.
 


Sekretarz stanu T. Żuchowski (z lewej) i burmistrz P. Maziarz (w środku) przy udziale wojewody P. Hreniaka podpisują list intencyjny

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego - w tym rejonie miasta mogą powstać budynki najwyżej o trzech kondygnacjach. Osiedle musi posiadać tereny zieleni oraz miejsca parkingowe.

- Mieszkania wybudowane w ramach wspomnianego programu będą lokalami o podstawowym standardzie. Oznacza to, że ich najemca od razu po otrzymaniu kluczy może się wprowadzić - wyjaśnia burmistrz. - Dla Kudowy-Zdroju inwestycyjną cenę rynkową jednego metra kwadratowego określono do 3 tys. zł. To pokazuje, że budowa tych 65 mieszkań, to koszt rzędu 7,5 mln zł. Wysokość czynszu, też wyrażonego w odniesieniu do 1 m kw., określono na 8 - 10 zł. Może on być wyższy, jeśli najemca zdecyduje się na wykup zajmowanego mieszkania. Do tego trzeba doliczyć opłaty za zużyte media.

Fizyczne rozpoczęcie budowy powinno nastąpić do 8 - 9 miesięcy po uporaniu się z procedurami administracyjnymi i organizacyjnymi. Oznacza to, że późnym latem albo wczesną jesienią 2018 r. na placu budowy zacznie się ruch.

Kudowski burmistrz starania o wprowadzenie miasta do rządowego programu rozpoczął w marcu br.  Zapoznał się z rozwiązaniami zastosowanymi w kilku miastach Polski, przeanalizował lokalne potrzeby i możliwości. Tym samym doprowadził do uczestnictwa w spotkaniu z sekretarzem stanu w MIiB T. Żuchowskim zorganizowanym przez wojewodę dolnośląskiego Pawła Hreniaka i podpisania listu intencyjnego o udziale Kudowy-Zdroju w programie "Mieszkanie +".
 


Kudowa-Zdrój znalazła się w grupie kolejnych gmin dolnośląskich objętych programem

A teraz przypomnijmy, że elementarnym celem tego programu jest wyeliminowanie deficytu mieszkaniowego m.in. poprzez zwiększenie ilości mieszkań przeznaczonych na wynajem. Jest on adresowany do rodzin, dla których niemożliwe jest zdobycie mieszkania na rynku komercyjnym ze względu na jego cenę oraz mieszkania komunalnego z racji niewystarczających dochodów. Jak zakłada rząd - o takie lokale będą też mogły starać się osoby bez zdolności w ubieganiu się o bankowy kredyt hipoteczny. Preferowane mają być rodziny wielodzietne, nie ma ustalonej górnej granicy wieku dla ubiegających się o takie mieszkanie. Program zakłada, że najmniejsze lokum typu M-2 ma mieć 25 m kw. W mieszkaniach wynajmowanych od państwa nie będzie można dokonywać zmian w ich układzie.
(bwb)