Służby mundurowe na górskim szkoleniu

SUBREGION. Na ziemi kłodzkiej oraz w Górach Sowich odbywają pięciodniowe szkolenie wysokościowe przedstawiciele służb mundurowych. Jego gospodarzem jest 22 Karpacki Batalion Piechoty Górskiej w Kłodzku. Ćwiczenia zainaugurowano w miniony poniedziałek na Twierdzy Kłodzkiej.


Jak komunikuje por. Damian Antonik ze wspomnianego batalionu – w zajęciach uczestniczą żołnierze sił lądowych, powietrznych i morskich, policjanci, strażnicy graniczni, funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Biura Śledczego i Biura Ochrony Rządu. Ponadto są obecni ratownicy z Grupy Ratownictwa Specjalistycznego SAR, ratownicy WOPR z Wrocławia i uczniowie klasy mundurowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 z Kłodzka.
 

Przebywając w górach ziemi kłodzkiej i w rejonie Zagórza Śląskiego uczestnicy szkolenia nabywają umiejętności z zakresu technik linowych, budowy stanowisk i doskonalenia zjazdów oraz podejść z wykorzystaniem różnych przyrządów, stosowania technik ratownictwa górskiego. Przećwiczyli już posługiwanie się tyrolką, czyli urządzeniem służącym do transportu ludzi i sprzętu, a czeka ich jeszcze współdziałanie ze statkami powietrznymi.
 
(bwb)
Zdjęcia: 22 KBPG