Targowisko w lepszym wydaniu

LĄDEK-ZDRÓJ. Targowisko miejskie opodal rynku nie należy do najładniejszych miejsc. Nic też dziwnego, że samorząd szukał sposobu, aby tą sytuację zmienić. I znalazł w Programie rozwoju obszarów wiejskich. Ich projekt dotyczący przebudowy placu targowego znalazł zainteresowanie donatora środków na takie zadania, czyli Zarządu Województwa Dolnośląskiego. Zadanie pn. "Przebudowa targowiska w Lądku-Zdroju wraz z budową parkingu, niezbędną infrastrukturą techniczną oraz rozbiórką budynków gospodarczych" pod pozycją nr 8 figuruje na liście przez niego zatwierdzonej.
 


Tak według projektanta ma wyglądać lądeckie targowisko

Jak komunikuje wiceburmistrz Grzegorz Szczygieł - całkowity koszt operacji szacowany jest na kwotę 1.918 482,45- zł. Koszty kwalifikowane operacji netto, to kwota 1.559 741,83-zł. Wobec tej ostatniej dotacja wyraża się pomocą rzędu 1 mln zł.

Lądkowi-Zdrojowi za upartość należy się uznanie, a przy okazji aż chce się zapytać, dlaczego inne miasta z subregionu kłodzko-ząbkowickiego nie starają się o takie rozwiązanie.
(mb)