Podziękowania i awanse dla strażników miejskich

NOWA RUDA. Jednym wadzi sam ich widok, inni nie wyobrażają sobie, by strażników miejskich w ogóle nie było. Przekonują - wbrew tym pierwszym - o ważnej roli, jaką na co dzień odgrywają w życiu miasta nad Włodzicą. Przede wszystkim zajmują się sprawami z zakresu ładu i porządku publicznego. Stąd nie są przyjaciółmi tych wszystkich osób, które dewastują, śmiecą, zakłócają ciszę nocną, rozjeżdżają autami skwery i kwietniki. Natomiast w swoim otoczeniu chętnie ich widzą mieszkańcy ceniący sobie zdyscyplinowanie i estetykę.
 


Burmistrz Tomasz Kiliński wraz z zastępcą Marzeną Wolińską podejmowali strażników miejskich

Wśród tych drugich są i władze samorządowe, które z okazji niedawnego dnia strażnika miejskiego podejmowały w ratuszu przedstawicieli tego środowiska. Była okazja do podziękowania za niełatwą pracę i wręczenia awansów czworgu strażników.
(bwb)