Dla wygody mieszkańców i turystów

KAMIEŃCZYK (gm. Międzylesie). Od czwartku, 10 bm., droga powiatowa prowadząca od przejścia granicznego z czeskimi Petrowiczkami do Smreczyny po przebudowie oficjalnie jest przekazana do użytku. Z tego powodu zadowolenia nie ukrywają m.in. burmistrz Międzylesia Tomasz Korczak, proboszcz międzyleskiej parafii ksiądz Jan Tracz, administrujący drewnianym i zarazem unikatowym kościółkiem w Kamieńczyku, i sołtyska tej miejscowości Ewa Duś. Teraz więcej turystów powinno skierować swoje pojazdy w tę stronę, bo do tej pory fatalna nawierzchnia jezdni do tego zniechęcała.
 


Przebudowana droga prowadzi do i z Czech

Inwestycja prowadzona była w latach 2016 - 2017 przez Powiat Kłodzki na odcinku około 3,5 km. Jej wartość, to ponad 1,5 mln zł, na którą to kwotę złożyło się m.in. dofinansowanie ministerialne w wysokości ponad 857 tys. zł z funduszy przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Również nadleśnictwo Międzylesie dołożyło 200 tys. zł. Resztę zapewnił właściciel tej drogi.
 
(bwb)

Zdjęcia Adam Opaliński