Czy w kurorcie może być bezpieczniej?

DUSZNIKI-ZDRÓJ. Czy mieszkańcy i goście tego kurortu czują się w nim bezpiecznie? W których miejscach miasteczka - ich zdaniem - pojawia się przekonanie o zagrożeniu? Jakie są społeczne oczekiwania co do podniesienia poczucia większej swobody? Na te pytania i im podobne starano się znaleźć odpowiedź podczas debaty wywołanej przez Komendę Powiatową Policji w Kłodzku. Do udziału w tym spotkaniu zaproszono duszniczan, lokalnych handlowców i samorządowców z burmistrzem Piotrem Lewandowskim z jednej strony, zaś z drugiej przedstawicieli poszczególnych służb policyjnych KPP z zastępcą komendanta powiatowego policji mł. insp. Andrzejem Czerniatowiczem.
 

W trakcie debaty obie strony wskazały na sytuacje, które nie sprzyjają ładowi i porządkowi publicznemu. Z jednej strony beztroska mieszkańców i przybyszów wyrażająca się choćby w eksponowaniu kosztownych rzeczy np. w zaparkowanych samochodach, z drugiej większe oczekiwania ludności w zakresie częstotliwości patroli.
Wspomniana debata przyniosła uwagi i wnioski, które jej uczestnicy zamierzają jak najszybciej wdrożyć w życie. Oby przyniosły oczekiwane owoce.

(bwb)

Foto KPP Kłodzko