Prezentacje artystyczne spod znaku OSP

POLANICA-ZDRÓJ. Przez ponad cztery godziny w parku Zdrojowym trwały XX Regionalne Spotkania Zespołów Artystycznych Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. Przed publicznością zaprezentowało się jedenaście grup śpiewaczych, kabaretowych oraz muzycznych. Które z nich Polskę południową i południowo-zachodnią będą reprezentować na sierpniowym Ogólnokrajowym Festiwalu ZA ZOSP, okaże się po podliczeniu punktów ze wszystkich takich spotkań.
 


Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Szymański i Chór Sołtysów Gminy Kłodzko

Przewodniczący Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju Roman Szymański otworzył dzisiejsze muzykowanie zespołów strażackich bądź działających we współpracy z OSP. Do kurortu przyjechały z województw: lubuskiego, dolnośląskiego, opolskiego, łódzkiego, małopolskiego i górnośląskiego. Tematyka prezentacji była dowolna, ale - jak ich nazwa wskazuje - część utworów czy form scenicznych powinna była nawiązywać do misji OSP.
 


Strzelecko-opolski Zespół "Viva la Musica"

Jako pierwszy w muszli koncertowej wystąpił Chór Sołtysów imienia Piotra Ćwichuły z gminy wiejskiej Kłodzko. Później kolejno zaistniały: Zespół Artystyczny "Viva la Musica" ze Strzelec Opolskich, Chór "Kantylena" z Uniejowa, Zespół Śpiewaczy z Dąbia, Zespół "Modry Len" z Górzyna, Kapela Podwórkowa "Spod Baszty" z Uniejowa, Grupa Kabaretowa "Tradycja" z Alwerni, Zespół Wokalno-Instrumentalny "Senior" z Psar, Zespół Artystyczny "Tęcza" z Psar, Zespół "Strzyżowianie" ze Strzyżowa i Kapela "Grodków" z Psar.
 


Jury pracowało pod kierunkiem Mariana Chmielewskiego (w środku)

Poziom artystyczny prezentacji był bardzo zróżnicowany - od naprawdę dobrego do - niestety - niskiego. Były gromkie brawa, ale były też szybko pustoszejące miejsca na widowni w chwili nie klejących się rytmicznie utworów. W tym drugim przypadku pasji do muzykowania nie towarzyszy tak niezbędna grupom fachowa opieka. I choćby dlatego jury pracującemu pod kierunkiem Mariana Chmielewskiego nie będzie łatwo wydać werdykt. A póki co wszystkim zespołom dyplomami podziękowano za udział w imprezie.
 


Podczas gdy jedni słuchali prezentacji, inni tańczyli w rytm melodii

Cieszy natomiast fakt, że Polanica-Zdrój coraz bardziej umacnia się na pozycji strażackiego centrum różnych wydarzeń. To ona gości uczestników ogólnopolskich zawodów sportowo-pożarniczych, to w niej prezentują się orkiestry OSP, no i zespoły artystyczne.

(bwb)