Ćwierć wieku misji dla ziemi kłodzkiej

KUDOWA-ZDRÓJ. Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej skończyło 25 lat istnienia. Z tej okazji w hotelu "Kudowa-Zdrój" w czwartkowe południe rozpoczęła się konferencja jubileuszowa. Otworzył ją prezes Tomasz Korczak, który tę funkcję sprawuje od roku 2002. Mówca przypomniał, że pierwszym szefem SGZK był Janusz Lignarski ze Stronia Śląskiego, kolejnym - Czesław Kręcichwost z Kudowy-Zdroju, po nim - Dorota Domurad-Kawińska, następnie - Grzegorz Jung.Konferencję otworzył prezes SGZK Tomasz KOrczak w towarzystwie dyrektora Radosława Pietucha

Zebranie założycielskie Stowarzyszenia odbyło się 14 maja 1992 r. Postawiło ono sobie za cel umacnianie idei samorządności lokalnej i regionalnej oraz promocję subregionu ziemi kłodzkiej. Proces organizacyjny przeprowadzono na tyle sprawnie, że wyprzedzono gminy skupione wokół Wałbrzycha, a z czasem potwierdzono, że jest on jak najbardziej trafiony. SZGK stało się bowiem inspiratorem wielu ważnych, prorozwojowych przedsięwzięć z dziedziny telekomunikacji, drogownictwa, bezpieczeństwa publicznego, ekologii, ograniczania bezrobocia, rozwoju turystyki i wypoczynku.
 


Jeden z byłych prezesów Stowarzyszenia Grzegorz Jung (w środku) 

Wędrówkę retrospektywną uczestnikom dzisiejszej konferencji "zafundował" dyrektor Biura SGZK Radosław Pietuch. Przywołał ważniejsze dokonania, jak choćby remonty czy budowę wież widokowych. Ale przyznał również, że nie udało się utworzyć szkoły wyższej w Kłodzku na bazie Uniwersytetu Wrocławskiego, o co zabiegano.
 


Z gratulacjami posieszyli przedstawiciele kłodzkiego Starostwa Powiatowego

Spotkanie było okazją do podkreślenia roli SGZK w życiu subregionu. Aktualnie ono skupia 16 gmin z powiatu kłodzkiego i dwie z powiatu ząbkowickiego położone na obszarze ziemi kłodzkiej. Razem stanowią sporą siłę w ubieganiu się choćby o fundusze pomocowe.
 


Włodarzom gmin wręczono okolicznościowe medale

Z zainteresowaniem wysłuchano informacji o działalności podobnych stowarzyszeń na czeskim pograniczu. Mówili o niej jej przedstawiciele. Kontakty partnerskie z SZGK owocują wspólnymi projektami, dzięki którym życie mieszkańców czyni się łatwiejszym.
 


Nie zabrakło życzeń od przewodniczących czeskiej i polskiej strony Euroregionu Glacensis

Z okazji jubileuszu nie zabrakło gratulacji i życzeń od samorządowców oraz podmiotów współpracujących. Była to też okazja do wręczenia okolicznościowych medali upamiętniających ćwierćwiecze działalności Stowarzyszenia Gmin Ziemi Kłodzkiej.
(bwb)