Partnerstwo uczelni i "budowlanki"

NYSA / KŁODZKO. W miniony piątek zawarta została umowa o współpracy pomiędzy nyską Państwową Wyższą Szkołą Zawodową i kłodzkim Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 potocznie nazywanym budowlanką. Aktu tego dokonali rektor prof. Przemysław Malinowski i dyrektor Rafał Olecha.

Obie instytucje zobowiązują się do współpracy w zakresie działalności dydaktycznej i popularyzacji wiedzy, chcą poszerzać ofertę edukacyjną i uatrakcyjniać kształcenie zawodowe w ZSP nr 1, równocześnie promować kierunki nauczania w PWSZ.
 

- W ramach współpracy uczniowie naszej szkoły będą mogli korzystać z nowoczesnych laboratoriów w Nysie i wykładów pracowników naukowych uczelni - komunikuje dyrektor R. Olecha. - Technicy budownictwa będą mieli warsztaty z architektury, urbanistyki i renowacji zabytków, klasy mundurowe o profilu technik logistyk poszerzą swoją wiedzę o kryminologię i kryminalistykę oraz zagadnienia związane z bezpieczeństwo systemów informatycznych i bezpieczeństwem wewnętrznym podczas zajęć w uczelni. Równolegle technicy logistycy zapoznają się z automatyzacją produkcji i systemami mechatronicznymi, inżynierią jakości, zarządzaniem innowacjami i projektami, także z zarządzaniem produkcją i usługami.

Umowa otwiera spektrum wiedzy przed technikami analitykami, którzy zapoznają się z kosmetologią oraz z chemią i technologią kosmetyków. Natomiast uczniowie ZSP będą mieli możliwość poszerzenia wiedzy z ratownictwa medycznego, specjalnością trenera osobistego.

Opr. (bwb)