W tym roku emeryt dorobi więcej

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2017-05-10 17:29:56
Ostatnia aktualizacja dnia: 2017-10-10 09:49:54
Nie każdy ma ten komfort, że na emeryturze dostaje na swoje konto tyle, że już pracować nie musi. Wielu emerytów i rencistów, pomimo tego, że pobiera świadczenie z ZUS, nadal pracuje, aby poprawić swoją stopę życiową. Dla niektórych praca to sposób na utrzymanie życiowej i zawodowej aktywności, ale dla większości emerytów to po prostu konieczność, żeby mogli związać koniec z końcem. Jeżeli ktoś już osiągnął ustawowy wiek emerytalny (od października 2017 r 60 lat kobiety, 65 lat mężczyźni) do zusowskich wypłat może dorabiać bez żadnych ograniczeń.

- Te osoby, które jeszcze wieku emerytalnego nie mają muszą pamiętać o limitach, po przekroczeniu których ZUS zmniejszy lub nawet zawiesi wypłatę emerytury czy renty
– mówi Iwona Kowalska, regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. - Warto tego pilnować, aby uniknąć konieczności zwracania pieniędzy do ZUS.

Jeśli zatem otrzymujemy świadczenie, a nie ukończyliśmy powszechnego wieku emerytalnego, powinniśmy o tym fakcie zawiadomić ZUS. Progi zarobkowe zmieniają się zawsze w ostatnim miesiącu kwartału. Od 1 marca br. pracujący świadczeniobiorcy mogą dorobić więcej. Wysokość kwot wpływających na zmniejszenie lub zawieszenie świadczenia zmienia się cztery razy do roku: w marcu, w czerwcu, wrześniu i grudniu.

- Bez żadnych konsekwencji można dorabiać do świadczenia, jeśli przychód nie jest wyższy niż 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (za poprzedni kwartał ostatnio ogłoszonego przez prezesa GUS). Kwota ta obecnie wynosi 2953,30 zł – zapewnia rzeczniczka ZUS.

Jeśli jednak ktoś przekroczy ten próg, a nie ma jeszcze powszechnego wieku emerytalnego i nie posiada ustalonego prawa do emerytury - Zakład może zawiesić lub zmniejszyć otrzymywane co miesiąc z ZUS świadczenie. Nasza emeryta lub renta zostanie zmniejszona, jeśli osiągniemy przychód przekraczający 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, ale nie wyższy aniżeli 130 proc. tego wynagrodzenia. Jeśli nasz dochód przekroczy 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia (obecnie, to kwota 5884,60 zł) - ZUS zawiesi nam wypłatę świadczenia.

I.    Warto także pamiętać o tym, że nasze świadczenie nie może być zmniejszone o więcej niż:
•    565,53 zł - emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy;
•    424,18 zł - renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy;
•    480,73 zł - renta rodzinna dla jednej osoby.

Należy także pamiętać o tym, że Zakład może nam zawiesić rentę socjalną, jeśli osiągamy przychód z działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego w kwocie wyższej niż 70 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (obecnie kwota ta wynosi 2953,30 zł).

II.    Na zwieszenie lub zmniejszenie świadczenia wpływa przychód (nie mylić z dochodem) uzyskany z tytułu:
•    Pracy wykonywanej w ramach umowy o pracę;
•    Pracy wykonywanej na podstawie umowy o pracę nakładczą;
•    Pracy wykonywanej w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych i spółdzielniach kółek rolniczych;
•    Pracy wykonywanej na podstawie umowy agencyjnej lub umowy- zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której - zgodnie z Kodeksem cywilnym - stosuje się przepisy dotyczące tych umów albo umowy o dzieło, której wykonywanie jest objęte obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi, jeśli umowę taką emeryt lub rencista zawarł z pracodawcą, u którego nadal jest zatrudniony, lub jeżeli w ramach takiej umowy(zawartej z innąa firmą) wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, u którego jest zatrudniony;
•    Prowadzenia pozarolniczej działalności oraz współpracy przy jej wykonywaniu; (jako przychód z tytułu prowadzonej działalności przyjmuje się podstawę wymiaru składek na FUS)
•    Pracy wykonywanej w rolniczej spółdzielni produkcyjnej i spółdzielni kółek rolniczych, pozarolniczej działalności gospodarczej;
•    Uposażenia z tytułu służby.

Szczegółowe informacje na ten temat można otrzymać telefonując do Centrum Obsługi Telefonicznej (COT) pod nr tel. 22 560 16 00. Konsultanci COT dyżurują od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 18.00. Zapraszamy także do placówek ZUS, których lista znajduje się na stronie internetowej ZUS (www.zus.pl). Można także skontaktować się z ZUS za pośrednictwem formularza poprzez swoje indywidualne konto elektroniczne lub na adres poczty elektronicznej do zapytań ogólnych: cot@zus.pl
(abc)

Komentarze:
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
  • Studio27
  • Hover-dkl
  • Kotlina-dkl
  • 18741178_1693390047637392_1853228814_n
  • DKL_Luk

najnowsze artykuły

Mini_pt-giedeka
Piątek, 2018-05-25
List_mini_pt-basen1
Piątek, 2018-05-25
List_mini_pt-gody0
Piątek, 2018-05-25
List_mini_pt-nietrzezwy
Piątek, 2018-05-25
List_mini_pt-gopr0
Piątek, 2018-05-25
List_mini_pt-sanktuarium
Czwartek, 2018-05-24
List_mini_pt-dwudziestka0
Czwartek, 2018-05-24
List_mini_pt-zlotek1
Środa, 2018-05-23
List_mini_pt-dziecko1
Środa, 2018-05-23
List_mini_pt-mama01
Środa, 2018-05-23
polecamy

 

ZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapisz