Jak promować ziemię kłodzką

KŁODZKO. Towarzystwo Miłośników Ziemi Kłodzkiej było organizatorem konferencji poświęconej szansom uaktywnienia promocji obszaru, na którym ono działa już od siedemdziesięciu lat.  Zastanawiano się nad sięgnięciem po nowe formy prezentacji ziemi kłodzkiej, aby bardziej na nią zwrócić uwagę potencjalnych turystów oraz przedsiębiorców.
 

W trakcie tego spotkania zaprezentowano projekt dotyczący utworzenia elektronicznej miniatury ziemi kłodzkiej - przy jej pomocy pokazywano by niektóre atrakcje turystyczne za pomocą hologramów, tj. zapisów fotograficznych. Do tego jednak niezbędne są fundusze, które TMZK chce pozyskać.
Uczestnicy konferencji uznali, że dla lepszej promocji i umacniania marki ziemi kłodzkiej ważne jest współdziałanie podmiotów z branży turystycznej, organizacji pozarządowych i samorządów.

Opr. (bwb)
Foto TMZK