Wielki remont górskiej drogi

BYSTRZYCA KŁODZKA. Władze powiatu kłodzkiego w latach 2017 - 2019 zaangażują około 15 mln zł w przebudowę drogi prowadzącej ze Spalonej przez Nową Bystrzycę, Starą Bystrzycę i Bystrzycę Kłodzką do krajowej "33". Po kilku latach starań udało się im uzyskać dofinansowanie do tego zadania, które ujęto w partnerskim projekcie z Czechami. W pierwszej kolejności wykonane zostaną niezbędne roboty infrastrukturalne, w następnej zaplanowano ułożenie świeżej nawierzchni jezdni.

Wspomniana droga powiatowa jest jednym z ważniejszych ciągów komunikacyjnych w gminie bystrzyckiej. Korzysta z niej wielu turystów przemieszczających się pomiędzy Górami Bystrzyckimi i Masywem Śnieżnika.

(bwb)