Rośnie góra odpadów od "Rodzin 500+"

BYSTRZYCA KŁODZKA. Program rządowy "Rodzina 500+" poprawił sytuację materialną wielu Kowalskich. Dostrzega się ten fakt nie tylko w Ośrodku Pomocy Społecznej, którego kierownik Małgorzata Kuchejda mówi, że mniej osób z miasta i gminy zgłasza się po wsparcie finansowe bądź rzeczowe.
 

Również prezes bystrzyckiego Zakładu Usług Komunalnych Kazimierz Sołotwiński odnotowuje wzrost dobrobytu niektórych rodzin, gdyż od momentu wprowadzenia wspomnianego programu, tj. od kwietnia 2016 r., systematycznie przybywa... odpadów komunalnych odstawianych przez ogół mieszkańców. - Szacujemy, że ich ilość wzrosła o jakieś 700 - 800 ton miesięcznie, bo nasze służby wywożą więcej odpadów biodegradowalnych, opakowań papierowych i plastykowych, starych butów i ubiorów. I to głównie z rejonów zamieszkanych przez uboższe społeczeństwo  - zauważa rozmówca. - Może byłoby tego więcej, ale zimą część trafia do pieców.
(bwb)