Bardzkie lasy trawią choroby i szkodniki

ZIEMIA KŁODZKA / POGÓRZE SUDECKIE. Czterdzieści tysięcy metrów sześciennych drewna trzeba wyciąć jak najszybciej na terenie administrowanym przez Nadleśnictwo Bardo Śląskie. Jak informuje Waldemar Jama z tego przedsiębiorstwa leśnego – to skutek braku dostatecznej ilości opadów deszczu i śniegu w ciągu minionych dwóch lat. Z tej przyczyny nasiliło się występowanie szkodników wtórnych i chorób grzybowych.

- W następstwie osłabienia drzewostanów, szczególnie świerkowych, pojawił się masowy atak grzybów opieńki miodowej i korzeniowca, szkodników wtórnych: rytownika pospolitego i kornika drukarza – komunikuje p. Waldemar. - Drzewostany sosnowe zostały zaatakowane przez chorobę o nazwie Sphaeropsis sapinea.

Aby szybko poradzić sobie z zagrożeniem, zaatakowane drzewa trzeba ściąć i wywieźć poza zagrożony obszar. Tak czyni się już w leśnictwach Laskówka, Opolnica, Wilcza, Wojciechowice i Tarnawa, gdzie odnotowuje się inwazję grzybów i szkodników. Materiał drzewny trafia do przetwórni.
 


Działania profilaktyczne to m.in. utylizacja gałęzi dotkniętych chorobą
 
Niezależnie od tego nadleśnictwo prowadzi szerokie działania profilaktyczne. Sprowadzają się one do stosowania pułapek na owady, siatek ochronnych ze środkiem owadobójczym, utylizowania gałęzi zaatakowanych przez szkodniki. Stąd prośba do wędrowców, aby poruszając się po lasach nie niszczyli różnych zastawek.

- Wszystkie wymienione prace wykonujemy w celu ograniczenia rozwoju szkodników i chorób drzew iglastych, w związku z tym prosimy, aby napotkane podczas spacerów po lesie urządzenia nie były niszczone, gdyż służą nam do ochrony lasu – akcentuje W. Jama i dodaje: - Zwracamy również uwagę na zachowanie ostrożności podczas przemieszczania się przez tereny leśne (np: na szlakach turystycznych, drogach leśnych) ze względu na zwiększone pozyskanie i wywóz drewna. Szczególną ostrożność prosimy zachować w sytuacji, gdy teren oznaczony jest tablicami ostrzegającymi o zakazie wejścia na powierzchnię z powodu prowadzonych prac z pozyskania i zrywki drewna.

Niedostateczna wilgotność w lasach, to większe ryzyko powstania pożaru. Stąd apel nadleśnictwa o natychmiastowe informowanie o przypadkach ujawnionego zagrożenia.
(bwb)