Podpis na wagę milionów

KŁODZKO. Poprzedni burmistrz Bogusław Szpytma zakwestionował ustalenia Prokuratora Rejonowego odnośnie rzekomego sfałszowania podpisu na dokumencie istotnym dla inwestycji dotyczącej budowy kolei gondolowej w tym mieście. Prokurator Rejonowy 11 stycznia br. sprzeciwił się wydanej decyzji przez starostę kłodzkiego z 21 stycznia 2010 r., zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na tę inwestycję. Uznał bowiem, że w oświadczeniu o wyrażeniu zgody przez właścicieli nieruchomości, nad którymi kolej miała przebiegać, doszło do naruszenia prawa.
 

Podstawą dla tego stanowiska było postępowanie karne z opinią grafologa, który poddał wątpliwości oryginalność widniejącego podpisu jednego z właścicieli nieruchomości. W związku z tym starosta kłodzki wszczął postępowanie administracyjne w kierunku unieważnienia decyzji sprzed siedmiu lat, które - wobec pisma Bogusława Szpytmy - postanowił zawiesić do czasu ostatecznego wyjaśnienia przez Prokuratora Rejonowego wszelkich okoliczności sprawy z racji pojawienia się nowych faktów. Poprzedni burmistrz Kłodzka zapewnia, że podpis - uznany za rzekomo sfałszowany - został złożony osobiście przez wskazywanego w sprawie właściciela nieruchomości w jego obecności.
(bwb)

Foto ilustracyjne