Opłata za śmieci według zużycia wody

RADKÓW. Od tego roku wszyscy mieszkańcy płacą za odstawione odpady komunalne w oparciu o średniomiesięczne wskaźniki zużytej wody w roku poprzednim w ich gospodarstwach domowych. Tę metodę naliczania należności do końca grudnia 2016 r. stosowano wobec blisko 30 proc. lokalnej populacji, zaś pozostała jej część wnosiła rachunki w zależności od liczby osób zamieszkujących wspólnie.
 


Teraz za odstawianie śmieci radkowianie zapłacą w zależności od ilości zużytej wody

- Nowe stawki wynoszą: 4,30 zł za 1 m³ wody zużytej miesięcznie przy selektywnej zbiórce odpadów i 7,30 zł za 1 m³ wody zużytej miesięcznie przy zmieszanej zbiórce odpadów komunalnych
- informuje Małgorzata Matusz, inspektor ds. komunikacji społecznej i promocji w UMiG. Wyjaśnia zarazem, że w stosunku do nieruchomości, których mieszkańcy wodę pobierają wyłącznie z własnych ujęć, ale są podłączone do zbiorczej kanalizacji sanitarnej, stosowany jest następujący przelicznik: liczba osób na nieruchomości pomnożona przez stawkę ryczałtową w wysokości 3 m sześc. wody, a następnie wynik pomnożony przez stawkę za segregację. W przypadku nieruchomości, które nie mają ani wody ze zbiorczej sieci, ani nie odprowadzają ścieków do zbiorczej kanalizacji, stosowany jest taki sam przelicznik, tyle że z zastosowaniem stawki ryczałtowej 2,4 m sześc. wody. W tym ostatnim przypadku system dotyczy około 1,5 proc. mieszkańców.

Oparcie rozliczeń śmieciowych o zużytą wodę już nie pociąga za sobą konieczności informowania gminy o liczbie osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym. Jest ono też sprawiedliwe wobec osób wynajmujących pokoje gościnne.
Opr. (bwb)