Na DK 33 dwa skrzyżowania do przebudowy

WROCŁAW / BYSTRZYCA KŁODZKA. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - oddział we Wrocławiu ogłosiła przetarg na wykonanie dokumentacji niezbędnej dla przebudowy jednego z niebezpiecznych skrzyżowań na DK 33. Chodzi o miejsce jej przecięcia się z drogą wojewódzką nr 392 prowadzącą z Bystrzycy Kłodzkiej do Stronia Śląskiego - w sąsiedztwie Pławnicy. Zadanie ma być realizowane w ramach Programu Likwidacji Niebezpiecznych Miejsc. Inwestor zakłada wybudowanie dodatkowych pasów ruchu oraz regulowanie ruchem za pomocą sygnalizacji świetlnej.
 
 
Inwestor zakłada zakonczenie prac dokumentacyjych do r. 2019

Pod koniec grudnia 2016 r. ów przetarg unieważniono z przyczyn niespełnienia kryteriów przez nim zainteresowane podmioty. GDDKiA niebawem ponowi przetarg.

Z informacji przez nas uzyskanej nieoficjalnie wynika, że GDDKiA nosi się z zamiarem przebudowy drugiego skrzyżowania w sąsiedztwie Bystrzycy Kłodzkiej: drogi krajowej nr 33 z drogą powiatową prowadzącą do Nowego Waliszowa. I w tym przypadku celem jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.
(bwb)