Ogłoszenie - DUSZNIKI ZDR.


INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA DUSZNIKI ZDRÓJ


        Działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity z roku 2015, poz. 782/ Burmistrz Miasta Duszniki Zdrój informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Duszniki Zdrój zostały wywieszone wykazy:

   

  1. ul. Zamkowa 14/2 - lokal mieszkalny     

  2. ul. Dworcowa 18/1a - lokal użytkowy      

  1. Dz. 96, 111 AM-4 Centrum