Ogłoszenie - KUDOWA ZDR.

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2016-01-11 15:35:16
 

 

Kudowa-Zdrój, dnia 11.01.2016r.


 

I N F O R M A C J A
 

Działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 782 z póź. zm.), Burmistrz Miasta Kudowy-Zdroju informuje, że zostały wywieszone na tablicy ogłoszeń (parter), w siedzibie Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju przy ul. Zdrojowej 24,  wykazy dotyczące nieruchomości gruntowych, położonych w Gminie Kudowa-Zdrój, przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej  na  cele:  wykaz  nr  1/2016 – ogrody przydomowe, wykaz nr 2/2016 – najem garażu, wykaz nr 3/2016 – cele usługowo – handlowe.


 

W/w wykazy będą wywieszone przez okres 21 dni tj. od dnia 11.01.2016r. do 1.02.2016r.


 


  • Studio27
  • Hover-dkl
  • Kotlina-dkl
  • Ms-auto
  • 43622177_1952010061557016_8401772792021778432_n
  • Lukasz-dkl24

najnowsze artykuły

Mini_pt-stolowe0
Niedziela, 2019-08-18
List_mini_pt-wywieszka0a
Niedziela, 2019-08-18
List_mini_pt-tauron4
Niedziela, 2019-08-18
List_mini_pt-wlokniarz1
Sobota, 2019-08-17
List_mini_pt0-nesca2
Sobota, 2019-08-17
List_mini_pt-zniwa0
Piątek, 2019-08-16
List_mini_pt-dozynki0.op
Piątek, 2019-08-16
List_mini_pt-przejazd1
Piątek, 2019-08-16
List_mini_pt-parlament
Piątek, 2019-08-16
List_mini_pt-rocznicowe0
Piątek, 2019-08-16
polecamy

 

ZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapisz