Ogłoszenie - KUDOWA ZDR.

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2016-01-11 15:35:16
Ostatnia aktualizacja dnia: 2016-06-13 15:17:09
 

 

Kudowa-Zdrój, dnia 11.01.2016r.


 

I N F O R M A C J A
 

Działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 782 z póź. zm.), Burmistrz Miasta Kudowy-Zdroju informuje, że zostały wywieszone na tablicy ogłoszeń (parter), w siedzibie Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju przy ul. Zdrojowej 24,  wykazy dotyczące nieruchomości gruntowych, położonych w Gminie Kudowa-Zdrój, przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej  na  cele:  wykaz  nr  1/2016 – ogrody przydomowe, wykaz nr 2/2016 – najem garażu, wykaz nr 3/2016 – cele usługowo – handlowe.


 

W/w wykazy będą wywieszone przez okres 21 dni tj. od dnia 11.01.2016r. do 1.02.2016r.


 


  • Studio27
  • Hover-dkl
  • Kotlina-dkl
  • 18741178_1693390047637392_1853228814_n
  • DKL_Luk
  • 43622177_1952010061557016_8401772792021778432_n
  • Ms-auto

najnowsze artykuły

Mini_pt-wspinacz0
Piątek, 2018-12-14
List_mini_pt-euroweek1
Piątek, 2018-12-14
List_mini_pt-stypendia0
Piątek, 2018-12-14
List_mini_pt-muzealnie0
Piątek, 2018-12-14
List_mini_pt-pomoc0
Czwartek, 2018-12-13
List_mini_pt-rondo
Czwartek, 2018-12-13
List_mini_pt-wolowiec1
Czwartek, 2018-12-13
List_mini_pt-jubilat0
Czwartek, 2018-12-13
List_mini_pt-chocieszow1
Środa, 2018-12-12
List_mini_pt-euroregion
Środa, 2018-12-12
polecamy

ZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapisz