GMINA KŁODZKO - Informacja

Informacja Wójta Gmina Kłodzko
Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Wójt Gminy Kłodzko informuje, iż na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kłodzko przy ul. Okrzei 8a, w terminie od 01.07.2022 r. do dnia 22.07.2022 r. został wywieszony wykaz:
Wykaz nr 14/D/2022 - nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy pod działalność handlowo-usługowej położonej w  Ołdrzychowicach Kłodzkich