Wielki pokłon dla trębacza z Monte Cassino

KŁODZKO (inf. wł.). W Parku Przyjaźni Wojsk Górskich na ul. Kościuszki w środowe południe odsłonięto rzeźbę przedstawiającą postać plutonowego Emila Czecha. To słynny trębacz z Monte Cassino, który tuż po zdobyciu przez wojska alianckie, w tym polskie, włoskiego wzgórza wcześniej zajętego przez Niemców odegrał hejnał mariacki. Po wojnie zamieszkał w Kłodzku i w nim Stowarzyszenie Żołnierzy i Przyjaciół Wojsk Górskich "Karpatczycy" postanowiło oddać hołd tej skromnej na co dzień, a zmarłej w roku 1978 postaci.


Bardzo podniosły charakter miała uroczystość związana z udostępnieniem monumetu poświęconego jednemu z żołnierzy II Korpusu Polskiego dowodzonego przez generała Władysława Andersa w latach mionej wojny światowej. Był nim późniejszy kłodzczanin Emil Czech - 18 maja 1944 r., a więc 78 lat temu, z rozkazu dowódcy 3. Karpackiego Batalionu Saperów płka Władysława Rakowskiego, na ruinach klasztoru na Monte Cassino obwieścił światu pokonanie wroga w tym ważnym strategicznie miejscu.

Wydarzenie w kłodzkim parku podkreśliła swoją obecnością kompania honorowa z 22. Karpackiego Batalionu Piechoty Górskiej, orkiestra wojsk lądowych z Wrocławia, liczne poczty sztandarowe formacji mundurowych, instytucji, stowarzyszeń i związków. Byli obecni przedstawiciele władz państwowych - posłanka Monika Wielichowska i poseł Michał Jaros, radny wojewódzki Zbigniew Szczygieł, starosta kłodzki Maciej Awiżeń, burmistrz Kłodzka Michał Piszko i wójt gminy Kłodzko Zbigniew Tur, przewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego Zbigniew Łopusiewicz, przewodniczący Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie "Karpatczycy" Tadeusz Kurcyk, reprezentanci szeregu podmiotów, w tym szkół, i in.

Okolicznościowe wystąpienie prezesa SŻiPWG "Karpatczycy" ppłka w st. spocz. Wojciecha Łyszkiewicza pozwoliło zebranym poznać bliżej postać Emila Czecha oraz działania stowarzyszenia na rzecz zrealizowania inicjatywy uhonorowania tej postaci w Kłodzku w sposób szczególny. Pomysł wykonania rzeźby plutonowego spotkał się z pozytywnym przyjęciem. Jej projekt wykonał Wojciech Batko, a o stronę odlewniczą zadbał zespół pod kierunkiem Wojciecha Zaczyńskiego. Pod odsłoniętą statuą hejnał mariacki odegrał Jakub Sadko - uczeń I Liceum Ogólnokształcącego w Kłodzku. Była też sposobnośc do podziękowania osobom i instytucjom, które wspomogły "Karpatczyków" w realizacji tego przedsięwzięcia.
(bwb)

FOTOMIGAWKI Z WYDARZENIA