Rocznik Ziemi Kłodzkiej po raz 26.

KŁODZKO (inf. wł.). W ostatni poniedziałek listopada br. Towarzystwo Miłośników Ziemi Kłodzkiej upubliczni już 26. tom swojego rocznika. Dokona tego w auli Arnoszta kłodzkiego Liceum Ogólnokształcącego imienia B. Chrobrego. Podczas spotkania, które rozpocznie się o godz. 11:00, autorzy publikacji zamieszczonych w tym wydawnictwie dokonają prezentacji napisanych przez siebie tekstów.

Najświeższy Rocznik Ziemi Kłodzkiej przyniesie osiem materiałów dotyczących przeszłości i współczesności subregionu. Między innymi Irena Klimaszewska przybliża w nim działalność kłodzkiego Teatru Studium, który pierwszą formą sceniczną zadebiutował w roku 1947. Za jego siedzibę służył budynek byłej gospody, później przemieniony na dom kultury dla kolejarzy i ich rodzin.

Jest też publikacja o notgeldach, tj. pieniądzach zastępczych, będących w obiegu na ziemi kłodzkiej - podobnie jak w całych Niemczech - w latach 1914 - 1924. Lech Włodarczyk przybliża przyczynę ich puszczanie w obieg w wielu miejscowościach hrabstwa kłodzkiego.

Czytelników na pewno zainteresują opracowania dotyczące: związków ziemi kłodzkiej z pojazdami lotniczymi (Henryk Grzybowski), historii kalendarium Festiwalu Zderzenie Teatrów (Katarzyna Schick, Joanna Załucka i Marek Mazurkiewicz), źródła Nysy Kłodzkiej (Leszek Majewski), historyjek - epizodów z życia dwóch znanych artystów (Zbigniew Piotrowicz), działalności Klubu Biznesu Ziemi Kłodzkiej (Joanna Kraj-Plenkiewicz, Jagoda Plenkiewicz), kulturotwórczej roli Gorzanowa (Robert Duma).

Prezes TMZK Adam Łącki już zapowiada wydanie w roku 2022 kolejnego RZK, co będzie elementem obchodów 75-lecia istnienia stowarzyszenia.
(bwb)