Wieś wyrwana kataklizmowi

GOWORÓW - gm. Międzylesie (inf. wł.). W tej miejscowości systematycznie buduje się narrację wsi tematycznej. To następstwo wpisania jej do sieci najciekawszych tego typu miejsc w Polsce. Co interesujące - gros przedsięwzięć podejmują i realizują sami mieszkańcy, przy wsparciu gminy.


Wsi pod Pątnikiem przypisano rolę turystyczno-rekreacyjną ze względu na jej atrakcyjne położenie. Blisko jest od niej np. do Nowej Wsi z drugim co do wielkości kościołem na ziemi kłodzkiej, na Trójmorski Wierch będący w zlewniach mórz: Bałtyckiego, Północnego i Czarnego, czy do Międzylesia - dawnego ośrodka tkactwa; wszędzie można dotrzeć pieszo bądź rowerem. Goworów również przez lata słynął z tkactwa, o czym przypomina niedawno uruchomiona izba obrazująca ten fakt.
 

Warto wiedzieć, że podczas powodzi latem 1997 r. ta wieś została zniszczona w bardzo poważnym stopniu. Dziś można powiedzieć, że wyrwano ją kataklizmowi, bo niemal nie widać jego śladów.  

Czy z gminy Międzylesie w Polskiej Sieci Najciekawszych Wsi znajdzie się kolejne sołectwo, zależy od samych mieszkańców. To oni muszą wykazać się inicjatywą w tym zakresie, a gmina im na pewno pomoże.
(bwb)