Nowi gospodarze starej linii kolejowej

RADKÓW (inf. wł.). W miniony poniedziałek poczyniono ostateczne uzgodnienia z Polskimi Kolejami Państwowymi, co do przyszłości zlikwidowanej linii kolejowej nr 327. Zapewniała ona komunikację szynową od Radkowa do Ścinawki Średniej i dalej, do Nowej Rudy-Słupca. Dla ruchu pasażerskiego wyłączono ją przed 34 laty.


Tak dzisiaj prezentuje się obszar podworcowy w Radkowie


Gminie przypadnie zagospodarowanie tego budynku stacyjnego

Samorząd województwa dolnośląskiego, myśląc o dalszym rozwoju turystyki w obrębie Gór Stołowych, zadeklarował odbudowę tego szlaku. Stąd to on stanie się jego właścicielem. Gminie Radków przypadły budynki stacyjne i przyległości oraz korytarz byłej linii prowadzącej do kamieniołomu. Władze lokalne mają na nią pomysł - stanie się ciągiem pieszo-rowerowym umożliwiającym bezpieczne dotarcie w pobliże Parku Narodowego Gór Stołowych oraz radkowskiego zalewu. Tym samym budowle stacyjne mają spełniać funkcję usługową wobec osób korzystających z tego miejsca.
 

Tędy poprowadzi ścieżka pieszo-rowerowa w stronę kamieniołomu


Samorząd województwa odbuduje linię kolejową i obiekty inżynieryjne na niej
 
Szykuje się więc renesans dworca, linii kolejowej z kamiennymi wiaduktami, w ogóle ważnego podstołowogórskiego obszaru.
(bwb)